OBČNI ZBOR ND GORICA

kavcic.jpg

Nova Gorica, 10.01.2017

Na podlagi 17. člena, v povezavi z 31. členom statuta društva (društvena pravila) NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica,

po sklepu Izvršnega odbora društva, predsednik društva Hari Arčon, sklicuje

 

OBČNI ZBOR NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

 

v sredo, 18.01.2017 ob 17. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica v Novi Gorici

 

in predlaga naslednji

 

DNEVNI RED:

 

1.     Splošno poročilo predsednika društva;

2.    Poročilo Nadzornega odbora društva;

3.    Poročilo Disciplinske komisije društva;

4.    Sprejem poslovnega poročila društva;

5.    Razno.

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot deset članov.

 

Vabljeni!