ND Gorica ima nov izvršni odbor

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 28.05.2015

Poročilo občnega zbora z dne 28.5.2015

V veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica se je v četrtek ob 18. uri odvijal redni občni zbor ND Gorice, na katerem so člani izvolili tudi novo vodstvo.

Dosedanji izvršni odbor kluba je z dnem 20.5.2015 odstopil, v nov izvršni odbor pa so bili soglasno izvoljeni: Hari Arčon, Marko Tribušon, Sebastjan Komel in Darko Pahor. Izvršni odbor ima štiriletni mandat.

Sicer se je občni zbor pričel s seznanitvijo članov s poročilom nadzornega odbora, disciplinske komisije ter s finančnim poročilom kluba za leto 2014.

Slednje je podal dosedanji predsednik Robert Vrtovec, ki je ponovil, da je sicer klub v lanskem letu imel okrog 25.000 evrov bilančnega dobička, a je nelikvidnost zelo velika težava. Za kritično stanje je kriv partner – to je Parma FC, ki je v stečajnem postopku, ND Gorici pa iz naslova t..i. športnih terjatev dolguje 768.000 evrov. Okrog 618.000 evrov pa dolgujeta dva velika italijanska sponzorja, ki svojih pogodbenih obveznosti nista poravnala. V teku so tudi sodni postopki. Potegnil je vzporednice z letom 2009, ko je sam vstopil v klub in dejal, da je imel tedaj klub 650.000 evrov dolga, dne 30.6.2015 pa bo dolg kluba 723.000 evrov.

Vrtovec se je ob koncu svoje poti v klubu dotaknil tudi številnih tem, in sicer odnosa z navijači, za katere je vesel, da navijajo, vseskozi pa si je želel dialoga z njimi ter posebej, da vzpostavijo svoje vodstvo. Dejal je, da je mentaliteta številnih takšna, da bi vsi radi karto za tekmo zastonj, pa čeprav ta stane 8 evrov. ''S tem ko kupiš karto, pomagaš klubu,'' je pripomnil. Svoje mnenje je podal o zelo težkem sodelovanju z mestno občino in gospodarstvom. Poudaril je, da v naši regiji nihče več ne odloča o ničemer ter da je vse diktirano iz Ljubljane ali Maribora. Omenil je tudi spor z Društvom mladi nogometaš ter se ob koncu vsem zahvalil za sodelovanje.

Po izvolitvi je besedo dobil predstavnik novega izvršnega odbora Hari Arčon.

Dejal je, da je v prvi vrsti pomembna finančna stabilizacija kluba in s tem sanacija dolga. Poudaril je, da so igralci trenutno največji sponzorji kluba, da so zagnani in imajo toliko volje in moči, da so pristali na odlog plačil, vse, da je bila pridobljena licenca za Prvo ligo. Arčon meni, da bo klub s stabilizacijo postal bolj zanimiv tudi za lokalne podjetnike. Razvoj bo temeljil na vzpostavitvi lastne identitete kluba, moštvo pa bo temeljilo na doma vzgojenih nogometaših.