Obvestilo članom društva

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 18.05.2015

 

Obvestilo članom društva

ND Gorica obvešča, da članarina za leto 2015 znaša 20,00 EUR in jo lahko člani društva poravnajo na transakcijski račun ND Gorica številka: SI56 0510 0801 1676 852.

ND Gorica