Prihaja nogometna abeceda

zoga_in_mre__a.jpg

Nova Gorica, 12.09.2014

ND Gorica uvaja program za malčke

ND Gorica podaja naslednje sporočilo:

Nogometna abeceda je namenja predšolskim otrokom letnika rojstva 2008/09.

Poglavitni cilj bo vzgoja športnih vrednot, ob tem bodo otroci spoznavali še osnove nogometne igre. Vadba bo temeljila na navajanju na žogo, izboljšanju gibalnih sposobnosti, učenju osnovnih tehničnih prvin, druženju ter navajanju na skupinsko delo.

Več informacij o poteku vadbe in vpisu v "nogometno abecedo" dobite pri trenerju Andreju Komcu

na telefonski številki 040 432 221

ali na klubskem emailu: nogometnasola@nd-gorica.com