Razpis za prosto delovno mesto

AAA-_NDG_naslovnica_grb.jpg

Nova Gorica, 26.08.2014

 

Nogometno društvo Gorica objavlja prosto delovno mesto:

EKONOM

za opravljanje vseh del v ekonomatu (vzdrževanje in čiščenje športne opreme in slačilnic, zarisovanje igrišč in podobna dela)


Pogoji:

- IV stopnja izobrazbe

- dve leti delovnih izkušenj

- samoiniciativnost

- komunikativnost

 

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, in sicer za nedoločen čas. Nastop dela je 1.9.2014.

Prednost pri izbiri imajo kandidati oziroma kandidatke z delovnimi izkušnjami v nogometnem klubu.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 30.8.2014 na naslov:
Nogometno društvo Gorica
Bazoviška 4
5000 Nova Gorica
s pripisom »prijava na razpis – Ekonom«

ali po elektronski pošti na naslov: info@nd-gorica.com

 

O izbiri oziroma neizbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Kandidate prosimo za elektronski naslov, na katerega se bomo lahko obračali za dodatne informacije, pozive, obvestila in podobno.