Izjava za javnost v zvezi z aktualnimi dogodki

NDG-Grb_1_naslovnica.jpg

Nova Gorica, 16.05.2014

 

Izjava za javnost Nogometnega društva Gorica (ND Gorica) v zvezi z aktualnimi dogodki

Nogometnemu društvu Gorica je bila licenca podeljena v skladu s pravili NZS in UEFA. Licence podeljuje licenčni oddelek NZS, osnova zanjo pa je obsežno gradivo, ki ga je ND Gorica pripravljala dva meseca.

V preteklih letih je ND Gorica v licenčni postopek vključevala povezano pravno osebo Društvo mladi nogometaš Gorica (DMNG), letos tega sodelovanja ni bilo, ker predstavniki izvršnega odbora DMNG v njem niso želeli sodelovati, oziroma so sodelovanje pogojevali s takojšnjim poplačilom 40.000 evrov dolga, ki ga ima ND Gorica do DMNG. Polovica dolga se nanaša na leto 2012, polovica pa na leto 2013; v pogodbi med obema povezanima pravnima osebama je sicer zapisano, da se ta sredstva izplača, če to dovoljuje likvidnostno stanje, ND Gorica pa je bila v prvi polovici leta 2013 nelikvidna in tik pred bankrotom.

ND Gorica ne oporeka zaostalih obveznosti in je društvu DMNG pisno predstavila predlog poplačila. Z namenom, da bi poiskali ustrezno rešitev, je bilo opravljenih več sestankov, na pobudo ND Gorica tudi pri županu MO Nova Gorica Mateju Arčonu, vendar pa se stališče vodstva DMNG ni spremenilo. Večkrat so predstavniki vodstva DMNG jasno povedali in poudarili, da »bi raje videli, da ekipa igra v peti ligi, kot da bi v Novi Gorici gledali te Italijane.«

ND Gorica ima tako ekonomske, tekmovalne kot tudi registracijske pravice nad vsemi igralci. Društvo DMNG teh pravic nima, ampak po pogodbi le upravlja z mladinskimi selekcijami (organizacija, prevozi, tripartitne pogodbe s trenerji…). DMNG ni klasično nogometno društvo, ampak društvo, ki za ND Gorica v skladu s pogodbo opravlja določene storitve. Poudarjamo, da se je potrebno zavedati, da če ND Gorica ne bi dobila tekmovalne licence, bi posledično vse selekcije kluba, od najmlajših pa vse do članske selekcije, izpadle v najnižji rang tekmovanja. Isto velja v primeru propada ND Gorica z ali brez povezane pravne osebe DMNG.

ND Gorica zavrača očitke, da bo sedanja situacija pripeljala k zatonu mladinskega nogometa, saj bo nadaljevala z delom z mladimi in z njihovim razvojem, vendar v bodoče pod svojim okriljem. Za ta korak se je vodstvo ND Gorica odločilo, ker vodstvo DMNG ni želelo sodelovati v postopku licenciranja in je obenem izražalo mnenje, da jim je vseeno, če gre klub v peto ligo. V pogovorih s starši otrok, ki igrajo v mladinskih selekcijah, in tudi  z nekaterimi trenerji se je ugotovilo vse večje nezadovoljstvo pri upravljanju DMNG in zato se je po tehtnem premisleku vodstvo ND Gorica odločilo, da temu naredi konec. S tem želi še enkrat opozoriti na to, da so vsi nogometaši registrirani pri ND Gorica, ki je klub z dolgoletno tradicijo delovanja v slovenskem nogometnem vrhu in tudi na področju dela z mladimi; nekateri posamezniki so, tudi zaradi lastnih interesov javnosti, predstavljali drugačno sliko.  Z nesodelovanjem v postopku priprave licenčne dokumentacije je vodstvo DMNG ogrozilo delovanje kluba z 67-letno tradicijo. Zato je bilo vodstvo ND Gorica prisiljeno izpeljati postopek licenciranja in pridobiti licenco brez povezane pravne osebe – DMNG.

V ND Gorica je pripravljen načrt delovanja mladinskega pogona z ločenim virom financiranja. Finančna in organizacijska shema bo nemoteno delovanje omogočila vsem klubskim selekcijam. V prihodnjem letu se bo ND Gorica prijavila tudi na javni razpis (na letošnjega, katerega rok za oddajo vlog je potekel januarja 2014, se je prijavil DMNG), sredstva pridobljena iz tega naslova pa bodo v celoti dodeljena mlajšim selekcijam. Pripravljen bo ločen fiduciarni račun, ki bo namenjen izključno za pokrivanje stroškov mladinskega pogona in za katerega bo pooblaščen poslovni vodja šole, ki bo v skladu s pooblastili skrbel za nemoteno delovanje vseh mlajših selekcij. Glede na to, da so zaposleni v ND Gorica že do sedaj opravljali pomembne funkcije v okviru mlajših selekcij, se tudi v prihodnje ne pričakuje nobenih težav pri delovanju klubskega podmladka, pri čemer imamo namen v delo s podmladkom  povabiti in vključiti bivše igralce, ki so s klubom dosegali najvidnejše uspehe. Še več – obeta se še večja povezanost in vpogled v njihovo delo in s tem tudi večja možnost za vključevanje v člansko ekipo. Doslej je bilo to večkrat onemogočeno in tudi namerno ovirano s strani odgovornih oseb iz DMNG.     

ND Gorica in FC Parma nista pravno povezani osebi, ljudje, ki delujejo v enem ali drugem klubu imajo pogodbo samo z enim klubom. ND Gorica in FC Parma sta se s pogodbo zavezala zgolj k športnemu sodelovanju in izmenjavi znanja na tem področju.

ND Gorica si seveda prizadeva, da bo imela tudi v bodoče svoje selekcije v mlajših kategorijah sestavljene iz domačih nogometašev. Če pa bo v drugih okoljih, tudi izven Slovenije, torej tudi drugje našla talentirane mlade nogometaše, jih bo seveda povabila k sodelovanju. Tako kot so v preteklosti v ND Gorica že prišli nekateri mladi igralci, ki so pozneje uspeli: Miran Burgič je prišel v Novo Gorico iz Zasavja pri 14 – ih letih, Bojan Jokič iz Kranja pri 17 – ih, Goran Galešić iz BiH pri 18 – ih, Valter Birsa in Tim Matavž sta prišla iz Bilj stara 17 oziroma 16 let.

Obenem si bo ND Gorica prizadevala vzpostaviti normalen dialog z okoliškimi klubi s ciljem, da otroci do obdobja, ko se začne selekcioniranje, torej do kategorije U-14 ostanejo v svojih matičnih sredinah. Zgodilo se je že, da se nekateri naraščajniki, ki so prišli na treninge v Novo Gorico in se niso uspeli prebiti v ekipe, niso več želeli vrniti v svoje klube. Na ta način izgublja zaledje, iz katerega bo ND Gorica tudi v bodoče črpala najboljše in najperspektivnejše mlade igralce in jim ponudila priložnost, da v nogometu uspejo.