Redni občni zbor ND Gorica

Nova Gorica, 22.02.2012

 

Na podlagi 17. člena Statuta (društvena pravila) NOGOMETNEGA
DRUŠTVA GORICA, Bazoviška 4, Nova Gorica

predsednik društva Robert Vrtovec,

sklicuje

REDNI OBČNI ZBOR

NOGOMETNEGA DRUŠTVA GORICA

v petek, 2. marca 2012 ob 17.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica

in

predlaga naslednji

DNEVNI RED:

1. Poročilo o stanju v društvu (poroča predsednik društva)
2. Poročilo o delu in finančnem položaju društva v letih 2010 in 2011 (poroča predsednik
društva)
3. Poročilo disciplinske komisije za leti 2010 in 2011 (poroča predsednik disciplinske
komisije)
4. Poročilo nadzornega odbora za leti 2010 in 2011 (poroča predsednik nadzornega
odbora)
5. Poslovanje društva v naslednjih letih
6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta društva
7. Razno

Pri vsaki točki dnevnega reda bo sledila razprava.

Po občnem zboru sledi druženje v avli občinske zgradbe.

Vabljeni!